L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) és un grup de pares, mares i tutors interessats a millorar l'experiència dels nostres fills i filles a l'institut.
PR
Sonia Page
Presidenta
VI
Meritxell Marín
Vicepresidenta
SE
Paqui Pérez
Secretaria
TE
Antònia Aliques
Tresorera
shape
VO
Elina Paz
Vocal 1
VO
Cristina Casanova
Vocal 2
VO
Barbara Garcés
Vocal 3
shape
VO
Loreto Pascual
Vocal 4
VO
Sheila Fernández
Vocal 5
VO
Lourdes Navas
Vocal 6
shape